Hieronder het laatste nieuws, mededelingen, weetjes en tips. Ook iets te melden? Mail ons.

Mei 2024

Op de ALV van 29 mei jl. ontving voorzitter Jan Grimbergen op zijn laatste avond als voorzitter uit handen van Wethouder Riet Austi-Ziengs de vrijwilligers waarderingsspeld. Hij heeft er 20 jaar als voorzitter opzitten en geeft de voorzittershamer graag door.

Verder werd hij door de vergadering benoemd als erelid van de vereniging.

Het servicepakket van onze Volkstuin AED verloopt bijna en moet worden verlengd, zodat onze AED gebruiksklaar blijft. Help je mee? Doneer voor ons servicepakket!

16 en 23 maart 2024

Voor de leden 2 dagen de gelegenheid een cursus te volgen om een AED te bedienen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, opgeven verplicht.

Aanvang 13:00u, lokatie onze Blokhut.


franco@volkstuindersvereniginglisse.nl

21 maart 2024

Het bodemleven en bemesting. Een zeer belangrijk onderwerp deze keer. Onderzoeken van de laatste jaren hebben overduidelijk het belang van het bodemleven aangetoond. Zonder dit leven is het moeilijk om ook in de toekomst gezonde groenten te telen.

Ruim 80 % van alle planten leeft samen met schimmels en zijn voor een goede voeding van hen afhankelijk. Om het geheel goed te kunnen begrijpen beginnen wij bij de fotosynthese.

Planten als bijna de enige levende wezens die CO2 kunnen vastleggen in suikers. Een deel van deze suikers wordt aan het bodem leven afgestaan tenminste als alles in orde is en de natuurlijke orde niet is verstoord.

Juist op dit facet komt de bemesting om de hoek kijken. Hoe komen planten aan de voor hun zo belangrijke voedingsstoffen.

Op deze avond gaan wij hierop in. Welke risico’s loopt men indien men geen rekening houdt met de natuurwetten?

Wie heeft hier wel eens over nagedacht? Ik denk niet veel mensen alles loop toch prima! Helaas dit is niet waar wij maken grote fouten maar willen dit niet graag toegeven. Op donderdag 21 maart in het Poelhuis te Lisse.

Kom luisteren op 8 februari in 't Poelhuys in Lisse. Wij beginnen om 20.00 uur. Leden, aspirant-leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Graag even aanmelden.

8 februari 2024

Lezing: Droogte en wateroverlast door Wim Grimme, namens Volkstuindersvereniging Lisse.

Droogte en wateroverlast. Twee verschillende problemen en beide komen voor, ook op ons tuinencomplex. De verwachting is dat wij door de klimaatverandering meer last zullen krijgen van perioden van droogte en perioden met veel neerslag. De vraag is dan, kunnen wij ons hiertegen wapenen en het antwoord is gelukkig Ja!

Op donderdag 8 februari 2024 houden wij een avond over deze twee problemen en zullen aangeven hoe wij het hoofd kunnen bieden aan deze twee problemen. Het zijn problemen waar wij allemaal mee te maken krijgen en het is dus belangrijk dat wij kijken naar wat wij hier zelf tegen kunnen doen. Tijdens het natte weer in november bleek dat zo’n 50 tuinen problemen hadden met de afvoer van water, sommige heel erg, andere minder, maar bij ruim vijftig tuinen, en dat is ongeveer de helft, was de afvoer niet in orde. Een heel duidelijke waarschuwing dat er wat zal moeten gebeuren……

Kom luisteren op 8 februari in 't Poelhuys in Lisse. Wij beginnen om 20.00 uur. Leden, aspirant-leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Graag even aanmelden.

20 januari 2024.

Ook het nieuwe seizoen trappen we af met de nieuwjaarsreceptie, en wel op 20 januari in het Poelhuys in Lisse. Met meer dan 50 bezoekers was de opkomst weer prima te noemen. Ook konden hier de eerste sleutels in ontvangst genomen worden.

Proost op het nieuwe seizoen!

Januari 2024

De zandrace, ofwel het ophogen van de eerste 10 tuinen door verzakking is in volle gang. Al om 7:00u ligen de eerste ladingen al op de tuin. De eerste compost ligt er ook al, en dit jaar op 3 plekken op het complex verdeeld.

14 oktober 2023

Na een prachtige zomer heerlijk genoten te hebben van uw tuin zal u vast wel eens bedacht hebben dat het tijd zal worden om die ene plant te splitsen, die andere plant is niet wat u ervan verwacht heeft en die mooie stekjes zijn er eigenlijk wel erg veel. Zomaar een aantal gedachten welke bij u, al wandelend door uw tuin door uw hoofd geschoten kunnen zijn. Verzamel uw teveel aan planten en andere tuin gerelateerde spulletjes en kom naar onze ruilmarkt en wie weet komt u die ene mooie plant wel tegen die al langer op uw verlanglijstje staat. Het is ook een mooie kans om in ongedwongen setting mede tuin- en plantenliefhebbers te ontmoeten.

Het planten ruilen is op zaterdag 14 oktober bij de blokhut van de Volkstuinders Vereniging Lisse Middenweg 7 Lisse. De blokhut staat halverwege het complex en er staan voldoende kruiwagens voor u gereed bij het toegangshek. Om 10.00 uur gaat het hek open en om 10.30 uur start het ruilen, kom op tijd want op = op!!!

Gluren 7 oktober 2023

Huiskamerfestival Gluren bij de Buren Lisse is een cultureel festival, met vooral veel muziek. In de Blokhut kunt u kijken naar: ‘Baseman’, Mike de Vos (gitaar) en DP van Leeuwen (zang) spelen layback nummers van o.a. Prince, Ed Sheeran, Diggy Dex, Maan, U2 e.a. met een baseman sausje. 7 oktober, tijd: 14.00 - 15.00 - 16.00u.

https://www.glurenbijdeburen-lisse.nl/files/a3-formaat-gbdb-2023-def-27092023.pdf?fbclid=IwAR3OHfA7hshQ7iDN3Eqmoa5z1kVKlCj81D5wIYcajEzUjZshrl1rLzntP-A


September 2023 Club Actie
De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2023 gaat van start!

Stemmen
Leden van Bollenstreek brengen van 4 tot en met 26 september hun stem uit op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt.

Ga naar de site

BBQ afgelast 24 augustus 2023

Het aantal aanmeldingen heeft ons genoodzaakt de jaarlijkse BBQ af te zeggen. Het aantal deelnemers was zo laag dat het niet zinvol is een hele BBQ op te tuigen.

Misschien waren de weersvoorspellingen de oorzaak, te kort op de vakantie, misschien is een BBQ niet meer populair, we weten het niet. Zijn er suggesties omtrent een evenement dat horen we dat graag van de u. Het overgemaakte geld wordt uiteraard geretourneerd.

Tuinrenovatie juni 2023

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat een grote ploeg tuinders in de afgelopen tijd druk bezig is geweest met het leeghalen en opruimen van tuin 28. Deze enorme klus, waarvoor natuurlijk onze hartelijk dank aan alle betrokkenen, heeft ervoor gezorgd dat deze tuin binnenkort weer beschikbaar komt.

Meer details over hoe nu verder met deze tuin krijgt u met de mail.

Midzomerborrel 2023

Op 24 juni was de eerst informele en kostenloze midzomerborrel voor de leden. Omdat er hard gewerkt word en er een prima stemming op de tuin heerst was het tijd voor een klein drankje en hapje waar veel animo voor was. Op naar het tweede deel van de zomer.

25 juni 2023

Iedereen verdient een club. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom investeren wij graag in clubs en verenigingen. Als Rabo-lid kun je ieder jaar stemmen op jouw drie favoriete clubs. Dit jaar kan dat van 4 t/m 26 september. Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving.

https://www.rabo-clubsupport.nl/bollenstreek/deelnemers/details/373287-volkstuindersvereniging-lisse

3 juni 2023

Op zaterdag 3 juni organiseert De Groene Uitdaging weer ‘Fiets Zoekt Groen’. Een inspirerende fietstocht langs de groene, soms nog verborgen pareltjes in de Duin- en Bollenstreek!

https://www.degroeneuitdaging.nl/fietszoektgroen

28 maart 2023 Gebiedstafel.

Wim en Peter zijn naar de Gebiedstafel Rooversbroekpolder geweest. Op deze avond hebben we aan kunnen geven wat wij voor de Rooversbroekpolder belangrijk vinden met het oog op de toekomst. We hebben hoog ingezet op het behouden van het groen, de biodiversiteit, verhoging van de waterspiegel en recreatiemogelijkheden op kleine schaal. Er is nog geen duidelijkheid over waar de nieuwe weg gaat komen. Wel hebben we een gesprek met de gemeente aangevraagd, waarin we onze zorgen omtrent de toekomst van ons complex gaan delen.

Wordt vervolgd….

28 februari 2023 Verdeling kleine tuinen #30 en #47

De lijst met aspirant-leden is lang, op dit moment moeten meer dan 25 mensen wachten op een tuin. Omdat de kleine tuintjes van tuin 30 zo’n succes bleken is besloten om ook tuin 47a in een tiental kleine tuintjes te veranderen. Op zaterdag 18 februari zijn de 3 beschikbare tuintjes van tuin 30 en de tuintjes van tuin 47 verdeeld. Op 25 februari is met bijna de complete groep hard gewerkt om tegels te verplaatsen en compost aan te voeren. Ondanks het aanvankelijk slechte weer is er met veel enthousiasme gewerkt en was de klus binnen een paar uur geklaard.

Nieuwe tuinders: Veel plezier!


24 januari 2023

De compost is afgeleverd. Dat betekend dat de handen weer uit de mouwen kunnen. Reken ermee dat 1m³ een tiental kruiwagens zijn. Verzoek is ook om de compost geen weken te laten liggen. Ook gaan we dit jaar aan het einde de parkeerplaats samen netjes schoon maken. We streven ernaar dat 10 maart alles is weggewerkt en dat we 11 maart gaan opruimen zodat we het nieuwe seizoen fris en fruitig kunnen beginnen. Zet deze data dus in de agenda.

LET OP! Komende tijd kan het zijn dat aan de andere kant van de parkeerplaats aarde wordt gestort. Dit gaan we gebruiken om de strook langs de parkeerplaats in te zaaien, dus dit graag laten liggen tot nadere berichtgeving.

Dus, iedereen heel veel succes met de eerste klus van het jaar in aanloop van een mooi tuinseizoen.

Januari 2023

De nieuwe prijzen van de producten staan op de site, helaas met een kleine verhoging. Het goede nieuws is dat alles weer ruimschoots op voorraad is.

December 2020

Terug van weggeweest, onze nieuwjaarsreceptie. De datum zal zijn 14 januari 2023 en de plek is het ‘t Poelhuys in Lisse, naast het winkelcentrum Poelpolder. Graag even opgeven óf u komt en met hoeveel personen. Dit i.v.m. de catering. De officiële uitnodiging volgt.

PS: De foto´s staan ondertussen op de site.

December 2022

Vergeet u niet aan te geven of u gebruik wilt maken van een nieuwe compostlevering in het nieuwe jaar? Aanmeldingsformulier zit weer in de laatste ComPost en staat op de laatste pagina.

Binnenkort komen de oudere ComPost versies weer op de site te staan. Leuk om weer eens te lezen, of voor de nieuwe leden om na te slaan. Wilt u trouwens een stukje schrijven voor de ComPost, hee􀅌 u iets gemaakt met ingrediënten van de tuin en moeten wij dat beslist weten, hee􀅌 u 􀆟ps of handige dingen voor op de tuin of andere ideeën? Mail het aan Wim en wij zorgen dat het geplaatst wordt. Veel leesplezier.

December 2022

Vóór de Covid hadden we wat plannen inzake onze AED. We hebben een oproep gedaan wie er een AED/EHBO/BHV opleiding hebben gedaan en daar werd heel voorzich􀆟g op geregeerd.

Ook hebben we ons afgevraagd, krijgt iedereen de code of alleen de mensen die zicht hebben aangemeld voor onze WhatsApp groep. Die laatste kwam ook niet verder dan 10 deelnemers.

Omdat de AED in het midden op het complex hangt en het toegangshek gesloten is voor buitenstaanders kunnen we hem niet aanmelden bij mijnhartslagnu.nl en moeten we zelf een oplossing zoeken. Dat betekent allereerst dat we tuinders gaan opleiden. Een enkeling hee􀅌 zich des􀆟jds al opgegeven als BHV-er, EHBO-er etc. Maar er zijn ondertussen muta􀆟es geweest en dingen kunnen veranderd zijn. De vraag is eenvoudig, wie hee􀅌 er een opleiding voor een AED gedaan en wie zou het graag willen. Met die aanmeldingen gaan we aan de slag zodat we voor het nieuwe seizoen van start kunnen. Aanmeldingenvia de mail aub.

December 2022

Nodig plassen? Hou er rekening mee dat ivm vorst de toiletten op de tuin afgesloten zijn. Dit om schade te voorkomen. Als het weer het toelaat zullen ze volgens plan 1 maart weeropen zijn. Of het weer moet daar anders over denken. Cor houd het in de gaten wanneer ze open kunnen of afgesloten moeten worden.

November 2022

De laatste versie van ons HHR staat weer op de site. Peter heeft alle vragen en opmerkingen vanuit de leden en wijzigingen zoals besproken op de laatste ledenvergadering verwerkt en aangepast. Waarvoor dank, het bleek een hele klus. Een en ander moet ook nog eens juridisch getoetst worden, het moet door de leden op de jaarlijkse ledenvergadering goedgekeurd worden en op allerlei plaatsen fysiek aangepast worden.

November 2022

Via de RABO kregen wij het heugelijke nieuws dat wij een bedrag hebben ontvangen van €250,00 voor het meedoen met de actie clubsupport. Het bedrag is geoormerkt er wordt gebruikt voor voorlichting binnen onze vereniging. Toch weer mooi meegenomen zeggen we dan. Bedankt RABO bank!

Bekijk de uitslagen op: www.rabobank.nl/leden/clubsupport

1 en 2 oktober Huiskamerfestival Gluren bij de Buren Lisse

Reserveer zaterdagmiddag 1 oktober 2022 in je agenda. Je kunt op ons complex komen kijken en luisteren naar een optreden in onze Blokhut. Hier vind je het hele programma: https://www.glurenbijdeburen-lisse.nl/

27 september 2020.

Algemene Ledervergadering. De uitnodigingen zijn de deur uit. Hier staan alle details in zoals lokatie en aanvangstijd.

23 september 2022.

In het kader van de najaarsfeesten van de Harddraverij Vereniging houdt Lisse Duurzaam op 23 september voor de 2e maal de activiteit “Fiets zoekt Boer”. De fietstocht laat de deelnemers kennis maken met lokale, duurzaam producerende boeren en andere bedrijven die duurzaamheid omarmen in hun bedrijfsactiviteiten.....

https://www.blikoplisse.nl/item/13179-fietstocht-fiets-zoekt-boer-2022

10 september 2022.

In het kader van de najaarsfeesten van de Harddraverij Vereniging houdt Lisse Duurzaam op 23 september voor de 2e maal de activiteit “Fiets zoekt Boer”. De fietstocht laat de deelnemers kennis maken met lokale, duurzaam producerende boeren en andere bedrijven die duurzaamheid omarmen in hun bedrijfsactiviteiten.....

https://www.visitduinenbollenstreek.nl/nl/agenda/2282141877/open-monumentendag-lisse

29 augustus 2022. "Mag ik even uw aandacht?"

Er wordt veel (tuin-afval) over de sloot gegooid wordt, ‘voor de dieren’. Waarschijnlijk wel heel goed en lief bedoeld, maar niet alle gewassen zijn goed voor koeien en schapen. Veel planten bevatten namelijk stoffen die giftig zijn voor schapen en runderen (trouwens ook voor paarden en geiten). Deze dieren zijn gevoelig voor diverse kruiden en giftige planten. Deze giftige planten kunnen gezondheidsklachten bij runderen en schapen veroorzaken en er dus voor zorgen dat de dieren ziek worden en soms doodgaan.

Giftige planten voor vee zijn o.a.:

Heermoes, boterbloem, gevlekte scheerling, boekweit, rode klaver, nachtschade (afval van tomaat, komkommer, courget, pompoen), vingerhoedskruid, herik, hondspeterselie, scherpe boterbloem, Jacobskruiskruid, St. Janskruid, stinkende gouwe, veldzuring, waterscheerling, wolfsmelk, slootafval.

Plantenafval van peulvruchten worden slecht verteerd of zijn volledig gevaarlijk voor de gezondheid van de dieren. Gooi je tuin vuil/afval niet over de sloot maar voer het af.

Namens de dieren, hartelijk dank.

Monique van Mil, tuin 71.

09 Juli 2022. Dit jaar organiseren we weer onze jaarlijkse BBQ. Terug van weggeweest gaan we op 3 september als iedereen weer terug is van vakantie gezellig samen een hapje en een drankje nuttigen.

We beginnen om 16:00 uur.

Deelname is mogelijk wanneer je je opgeeft via de mail aan Franco en na overmaken van €15,00 p.p. op de rekening van onze vereniging onder vermelding van je tuinnummer. Kinderen van 6 tot 12 jaar betalen €5. Heb je speciale wensen voor wat betreft het eten, geeft dat bij de aanmelding per mail meteen aan ons door.

franco@volkstuindersvereniginglisse.nl

IBAN: NL70 RABO 0191 8184 29

Stap op de fiets en ontdek de groene parels van de Duin- en Bollenstreek. Er is veel meer te beleven in je eigen buurt dan je wellicht zou denken.

Tijdens ‘Fiets zoekt Groen’ op 2 juli 2022 kun je een kijkje nemen bij de bijzondere, groene projecten in de Duin- en Bollenstreek via een mooie fietsroute die jezelf kan samenstellen. Laat je inspireren en stel je vragen aan gepassioneerde groen liefhebbers. Doe ideeën op voor je eigen tuin en stop tussendoor voor een groene wandeling of een hapje en drankje.

Steeds meer mensen genieten van tuinieren en dragen graag bij aan een beter klimaat. Meer groen in het dorp verbetert het milieu, helpt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en geeft koelte in warme periodes. Daarnaast zorgt het contact met de natuur voor meer geluk en verbinding met elkaar.

Neem een kijkje op de site en stel je route samen.

https://www.degroeneuitdaging.nl/fietszoektgroen

09 mei 2022. Strak als een biljartlaken en kan zo weer jaren mee. Stukje vakwerk door de fa. Zwammerdam.

26 maart 2022. Voorbereidingen parkeerplaats. Strook asfalt verwijderd om zo de (nieuwe) bomen meer ruimte te geven. Binnenkort wordt de hele plaats opnieuw geasfalteerd. Dank aan de fa. Gromax.

Gromax Verhuur is hét verhuurbedrijf met inmiddels 9 vestigingen in de Randstad met ruim 45 medewerkers die de klanten voorzien van het meest professionele verhuurmaterieel of juist adviseren en bijstaan in één van de specialiteiten van Gromax Verhuur. Gromax Verhuur verhuurt materieel voor bouw, industrie, weg- en waterbouw, hoveniers, schoonmaakbedrijven, grondverzet, sloopbedrijven en evenementen. Ook particulieren kunnen bij ons huren.


24 maart 2022

Avondje zaaien in samenwerking met Groei & Bloei was een succes. 30 deelnemers kregen uitleg in het mysterie wat zaaien heet. Hou de agenda in de gaten voor meer van deze activiteiten.

19 februari 2022

Na alle storm schade in Lisse en omgeving konden na vandaag ook de stand van zaken op de tuin bekijken en helaas zijn er flink wat mensen waarbij de storm serieus heeft huis gehouden. Heel veel glasschade, maar zelfs hele kassen en huisjes hebben het niet gehaald. En aangezien er nog meer slecht weer aankomt is het verstandig om toch even te gaan kijken of er nog iets vastgezet, opgeruimd of veilig gesteld moet worden.

Daarnaast moet er voorzichtig gedaan worden met al het glas. Niet alleen in de tuin, maar ook op en naast het hoofdpad. En ook al het je geen schade, let toch goed op, want er kan glas van de buren in jouw tuin liggen. En het zal een hele klus worden om dit te ruimen.

Dus moeten we een goed plan maken hoe alles hersteld en opgeruimd gaat worden. Misschien moet er een puinbak komen om al het glas en materiaal in de gooien, wellicht hebben sommige van ons hulp nodig om dingen te ruimen of te herstellen. Dus heeft je buurman of buurvrouw schade, vraag of je kunt helpen. Maar heb je schade en kun je hulp gebruiken, vraag er ook gerust om. We zijn een vereniging en helpen waar we kunnen.

Bij sommige kassen staan nog altijd dakramen open en deuren op een kier. Als de storm daar grip op krijgt is de schade niet te overzien. Kijk er nog eens goed naar. En neem de KNMI meldingen serieus. Er is veel los materiaal weggewaaid en dat kan door de kast van een ander waaien. Neem even de tijd om voor een stom waarschuwing nog even over de tuin te lopen en alles goed vast te leggen. Onderschat de kracht van wind niet!

Sterkte allemaal.

29 januari 2022.

Met een hele groep vrijwilligers zijn er 5 aanhangers met tuinafval naar de Meerlanden gebracht. Het bestuur zorgde voor de afvoer, de leden voor het vullen van de aanhangers.

Verder zijn deze dag ook de aspirant tuiners onder leiding van Wim bezig geweest een begin te maken met tuin #30. Er is geruimd en berg verse compst aangebracht. Volgende week het laatste deel voor nu en dan laten we de tuin tot maart even rusten. Hulde mensen!