Als U in aanmerking wilt komen voor de huur van een tuin op het volkstuincomplex Middenweg 7a in Lisse, kan het bestuur U opnemen op de wachtlijst als aspirant-lid. Bij het vrijkomen van een tuin wordt deze tuin aangeboden aan het aspirant-lid dat als eerste op de wachtlijst staat. Kan dit aspirant-lid deze tuin om de een of andere reden niet aanvaarden, dan wordt de tuin aangeboden aan de tweede op de wachtlijst enz.

Als U besluit aspirant-lid te worden, is het dus onmogelijk te zeggen wanneer U lid (en dus tuinder) kunt worden van de vereniging. Er zijn te veel onzekere factoren.

De contributie voor aspirant-leden bedraagt €10,00 per jaar. De aspirant-leden ontvangen het verenigingsblad “ComPost” en hebben toegang (geen stemrecht) tot de Algemene Ledenvergadering.

Na ontvangst van Uw contributie op bankrekening NL70 RABO 0191 8184 29 t.n.v Penningmeester VTVL zullen wij U opnemen op de wachtlijst. Wij verzoeken Uw persoonlijke gegevens op het inschrijfformulier in te vullen en aan het secretariaat te zenden (klik op het VTVL logo rechts).

Omdat de wachtlijst vrij lang is en de kans bestaat dat U jaren als aspirant-lid ingeschreven bent zonder dat u een tuin aangeboden wordt, heeft het bestuur de volgende oplossing gevonden: Twee van onze tuinen (ieder 180 m²) zijn niet onder de nieuwe tuinders verdeeld, maar daar zijn 2x 10 kleine tuintjes van gemaakt (ong. 12 m²) die aan de aspirant-leden worden aangeboden, zodat zij niet alleen binding krijgen met onze vereniging, maar ook al, zij het op beperkte schaal, kunnen tuinieren.

Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,

Peter Bongaerts, secretaris VTVL

peter.bongaerts@kpnmail.nl

Huishoudelijk Reglement

Via onderstaande link kunt de laatste versie van het HHR downloaden. Dit gebeurt met Adobe Acobat.

Heeft u dit niet, kijk dan even op de site van Adobe voor de laatste reader.

Zou u toch graag via de mail of post een exemplaar ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat.

Huishoudelijk Regelement

De orginele statuten van onze vereniging. Klik op de afbeelding.

AVG verklaring

Via deze link kunt u de AVG

(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

downloaden.